اثر سوء ماهواره بر بچه ها...

ارسال شده در ۲۱:۱۰ توسط Ehsan Taherian
داشتم اخبار شبکه استانی رو می دیدم که گزارشی داشت در مورد اثر سوء ماهواره بر کودکان:
خبرنگار با یه روانشناس پاشد رفت تو کلاس اول.
آقای دکتر از بچه ها پرسید : بچه ها کی تاحالا برنامه های بد ماهواره رو دیده؟
یه بچه ها دستش رو برد بالا!!!
دکتر پرسید: چی دیدی؟!!
بچه  سرخ شد و سفید شد و ... گفت:نمگم!نمی تونم بگم!!
دکتر:پسرم راحت باش بگو...!

در ادامه:
اثرات کارتونهای ماهواره:
مادر رو به خبرنگار: کارتونهاشونم که یا خشنه یا صحنه هاش زشته!!!
بعد تصویری نشون می ده که دختر کارتونی لپ یه پسر رو بوس می کنه!
ببینم اگه این صحنه از اخبار پخش شه طوری نیست؟فقط نباید از ماهواره دیده شه؟

جالب بود تو مدرسه کلی بچه دور خبرنگار جمع شده بودند و در مورد مضرات ماهواره حرف می زدند!(کارشناسان کوچولو) و نکته اینکه:
مگه شما تو خونتون ماهواره دارید؟

پی نوشت:استفتاء نگهداری ماهواره از رهبر!

آیا خرید و نگهدارى و استفاده از دستگاه گیرنده برنامه‏هاى تلویزیونى از ماهواره جایز است؟ و اگر دستگاه گیرنده مجانى به دست انسان برسد چه حکمى دارد؟

دستگاه آنتن ماهواره‏اى از این جهت که صرفا وسیله‏اى براى دریافت برنامه‏هاى تلویزیونى است که هم برنامه‏هاى حلال دارد و هم برنامه‏هاى حرام، حکم آلات مشترک را دارد. لذا خرید و فروش و نگهدارى آن براى استفاده در امور حرام، حرام است و براى استفاده‏هاى حلال جایز است. ولى چون این وسیله براى کسى که آن را در اختیار دارد زمینه دریافت برنامه‏هاى حرام را کاملا فراهم مى‏کند و گاهى نگهدارى آن مفاسد دیگرى را نیز در بر دارد، خرید و نگهدارى آن جایز نیست مگر براى کسى که به خودش مطمئن است که استفاده حرام از آن نمى‏کند و بر تهیه و نگهدارى آن در خانه‏اش مفسده‏اى هم مترتّب نمى‏شود. لکن اگر قانونى در این مورد وجود داشته باشد باید مراعات گردد.

آخرش نفهمیدیم اینا مگه ماهواره داشتند؟!

 

هیچ بازخوردی "اثر سوء ماهواره بر بچه ها..."

ارسال یک نظر