چقدر "دوستت دارم" ـت واقعیه؟

تگها :
ارسال شده در ۲۳:۴۹ توسط Ehsan Taherian
یک بار بشین با خودت فکر کن چقدر حاضری به خاطرش فداکاری کنی...؟همه می گن حاضرم جونمم براش بدم و  ...همش زر مفته...فقط چند لحظه فکر کن چقدر از خود گذشتگی می کنی براش...عمل هم نمی خواد بکنی،فقط بهش فکر کن...خیلیهامون خیالهای بزرگ ولی اعمال کوچیکی داریم،حتی برای کسی که دوستش داریم

هیچ بازخوردی "چقدر "دوستت دارم" ـت واقعیه؟"

ارسال یک نظر