گرمه لامصب،می فهمی؟

تگها :
ارسال شده در ۱۸:۲۷ توسط Ehsan Taherian
خدایا حتما باید سفیرت رو احضار کنم و مراتب نارضایتی کشور مطبوعم از درجه حرارت هوا رو اعلام کنم؟

هیچ بازخوردی "گرمه لامصب،می فهمی؟"

ارسال یک نظر