عشق...

تگها :
ارسال شده در ۱۳:۴۸ توسط Ehsan Taherian
منت "عشق" را که وجودش موجب رنج و درد و نبودش موجب محنت است...

هیچ بازخوردی "عشق..."

ارسال یک نظر