خانم گواهینامه

تگها :
ارسال شده در ۲۰:۲۵ توسط Ehsan Taherian
رفتم دفتر پلیس +10 تمام قسمتها رو دیدم ولی قسمت مربوط به گواهینامه نداشت...
دختره بیکار نشسته بود و منو نگاه می کرد
-دختر: کیو می خوای؟
-من: گواهینامه...
-دختر: خودمم...
-من:...
تو چشاش نگاه کردم و با لبخند زیر لب گفتم خوشبختم منم گذرنامم...
خانم گواهینامه و همکار بقلیشم خندشون گرفت و گفت بده ببینم مدارکت رو

هیچ بازخوردی "خانم گواهینامه"

ارسال یک نظر