فرق دوست با بقال محله

تگها :
ارسال شده در ۱۲:۱۶ توسط Ehsan Taherian
دوست باید "همیشه" باشه...نه هر وقت می خواد "باشه"،هر وقت نمی خواد "نباشه"...دوستی یه پیمانه...یه پیمان در کنار هم بودنه،هر وقت، هرجا

هیچ بازخوردی "فرق دوست با بقال محله"

ارسال یک نظر