خودنویس

تگها :
ارسال شده در ۱۸:۴۸ توسط Ehsan Taherian
بچه خواهر:این چیه؟
من:خودنویس
بچه خواهر(با نگاهی متعجب):یعنی خودش می نویسه؟
من:مگه قلمِ هری پاترِ؟


هیچ بازخوردی "خودنویس"

ارسال یک نظر