ریش

تگها :
ارسال شده در ۲۳:۵۶ توسط Ehsan Taherian
نه ریش داشتن نشانه ی تدین است و نه تدین نشانه آدم بودن.

هیچ بازخوردی "ریش"

ارسال یک نظر