خنده و گریه...

تگها :
ارسال شده در ۱۸:۳۰ توسط Ehsan Taherian
شادیتان را یا کسی سهیم شوید که وقتی بغض داشت خفِتان می کرد فقط می تونستید با "او" درد دل کنید...

و البته غمهایتان را با کسی تقسیم کنید که در شادیتان با او خندیدید..

هیچ بازخوردی "خنده و گریه..."

ارسال یک نظر