بارون...

تگها :
ارسال شده در ۲۰:۵۲ توسط Ehsan Taherian
خدایا درسته که من کسی رو ندارم دستش رو بگیرم ببرم زیر بارون،ولی خودم که دل دارم...
یه چهار تا قطره بارون بریز اینجا تا یه مطلب بنویسم "یه دوست دخترم ندارم باهاش برم بیرون،بعد از ماشین پیاده شم دستام رو باز کنم رو به آسمون بگم بیا بیرون ببین چه خوبه...."


هیچ بازخوردی "بارون..."

ارسال یک نظر