الو سلام هانی...

تگها :
ارسال شده در ۱۹:۰۵ توسط Ehsan Taherian
اون کسی  که "خیلی" دوستش دارید رو  یه یه NICK NAME  خاص صداش کنید...نه برای اینکه اون بفهمه برای شما خاصه (که نمی فهمه چون اون که نمی دونه شما بقیه رو با اون نام صدا نمی کنید) بلکه برای اینکه اگه یه روزی ازش دلگیر شدید به خودتون یادآوری کنید که یه روزی اون براتون "SPECIAL NICK NAME" بوده...

هیچ بازخوردی "الو سلام هانی..."

ارسال یک نظر