قداست...

تگها :
ارسال شده در ۲۲:۳۷ توسط Ehsan Taherian
دوستی و رفاقت جای خود...

ولی به قرعان خواهر برادری قداست داره...اینقدر تو فیسبوکتون هر خری رو به لیست فامیلهاتون اضافه نکنید...

هیچ بازخوردی "قداست..."

ارسال یک نظر