برای مخاطب خاص...

تگها :
ارسال شده در ۰۰:۳۸ توسط Ehsan Taherian
شاد باش که ندانستی...
نمی دانی...
... و نخواهم گذاشت که هیچ وقت بفهمی...
که چه کشیدم...

هیچ بازخوردی "برای مخاطب خاص..."

ارسال یک نظر