اس ام اسی برای شادی "تو"

تگها :
ارسال شده در ۲۳:۳۹ توسط Ehsan Taherian

دخترا/پسرا به جا اینکه مسیج ها و کال لاگ گوشی دوست پسر/دختر تون رو چک کنید برید درفتش رو چک کنید شاید اونجا نوشته "دوست دارم " ولی سندش نکرده یا برعکس!
دِرَفت اولین  جاییه که حرف دل و حرف واقعی هرکسی رو خواستید بدونید باید توش رو بگردید...
چه اس ام اسهایی که هیچگاه فرستاده نمیشه...
چه حرفهایی که هیچ وقت گفته نمیشه...

پ.ن1 :یه گوشی رو برای درفت و مسیجهای توش با 150 ضرر فروختم و گوشی ای گرفتم دستم که نه درفت داشت نه اس ام اس ذخیره می کرد...
پ.ن2:این عکس قصه زندگی هممونه...

هیچ بازخوردی "اس ام اسی برای شادی "تو""

ارسال یک نظر