ساعتت چنده...؟!؟ )-]

تگها :
ارسال شده در ۲۳:۵۹ توسط Ehsan Taherian
قال خنکول: "الـ ـسَرِوَقتی  الـ ـعمود  الرابطه"
خنگول می فرماید: آن تایم بودن ستون رابطه است.

پ.ن:با هر ننه قمری قرار دارید تو رو قرعان دیر نکنید...اگه شعور وقت شناسی نداری بدونید سرده،بنزین گرونه و هزار و یک دلیل دیگه...

هیچ بازخوردی "ساعتت چنده...؟!؟ )-]"

ارسال یک نظر