به سراغ من اگر می آیید...

تگها :
ارسال شده در ۲۳:۵۹ توسط Ehsan Taherian
رو سنگ قبر من بنویسید: " دلت شاد و لبت خندون "
تو وصیت نامه ام هم می نویسم: " سر قبر من اگه میاین برای شادیهاتون بیاین،اگه هم می خواین نرینین به شادیهاتون اصلا نیاین، ولی تو رو جون عزیزت نیا سر قبر من گریه کن "

هیچ بازخوردی "به سراغ من اگر می آیید..."

ارسال یک نظر