شاخه گلی از طرف "من" ...

تگها :
ارسال شده در ۲۳:۵۹ توسط Ehsan Taherian
دیشب دختر گل فروش اومد زد به شیشه و گلش رو نشون داد...کشیدم پایین به صندلی شاگرد که خالی بود اشاره کردم و گفتم:"برای کی بخرم؟"
اون روز دوست داشتم یکی پهلوم نشسته بود تا براش یه شاخه گل می خریدم،هر کی...بابا،مامان،مخاطب خاص،رفیق،دوست،لوله کش خونمون...هر کی...مهم این بود که من یه شاخه گل به یکی هدیه بدم

هیچ بازخوردی "شاخه گلی از طرف "من" ..."

ارسال یک نظر