پاشو "باز" صبح شد...

تگها :
ارسال شده در ۲۳:۵۹ توسط Ehsan Taherian
خدایا خسته نشدی اینهمه روز،هفته،ماه،سال،قرن،هزاره... هی جنتی رو بیدار کردی...حاضرم شرط ببندم بعضی صبحها خودش خواسته دیگه بیدار نشه...بده پروندش رو دست ازرائیل همه را راحت کن...

هیچ بازخوردی "پاشو "باز" صبح شد..."

ارسال یک نظر