به خاطر اون اینکار رو کردم...

تگها :
ارسال شده در ۲۳:۵۹ توسط Ehsan Taherian
یکی بزرگترین اشتباهاتی که توی یه رابطه می شه انجام داد اینه که یکی به جای هر دو نفر تصمیم بگیره...
اونم توی جدایی و پایان رابطه...
"به خاطر دو تاییمون رفتم"!

هیچ بازخوردی "به خاطر اون اینکار رو کردم..."

ارسال یک نظر