یادش بخیر اونروز...

تگها :
ارسال شده در ۲۳:۵۹ توسط Ehsan Taherian
چیزی که بعد از اتمام یک رابطه کمر رو می شکنه "بنودن طرف نیست"  بلکه "خاطرات" طرف هست که کمر آدم رو می شکنه...

هیچ بازخوردی "یادش بخیر اونروز..."

ارسال یک نظر