امشب شب آشغالیه...

تگها :
ارسال شده در ۲۳:۵۹ توسط Ehsan Taherian
آروم تو لاین اول رد می شدیم...نگاش کردم،داشت به گربه ای نگاه می کرد که می خواست از این ور خیابون بره اونور خیابون...
+ این گربه هِ فکر نمی کنه ممکنه بمیره؟ممکنه یکی زیرش کنه؟
- ...
+ اصلا چرا می خواد بره اونور خیابون؟چیکار داره اونطرف...
- امشب اون طرف خیابون "شب آشغالیَس"
نگام کرد...
نگاش کردم...
گربه هِ خیابون رو رد کرده بود...

هیچ بازخوردی "امشب شب آشغالیه..."

ارسال یک نظر