خودخواه باش...

تگها : ،
ارسال شده در ۲۳:۵۹ توسط Ehsan Taherian
زندگی به من آموخت کمی خودخواه باشم...کمی به فکر خودم باشم...
کاش شاگرد خوبی بودم...

هیچ بازخوردی "خودخواه باش..."

ارسال یک نظر