امروز در آسانسور

تگها :
ارسال شده در ۲۳:۵۹ توسط Ehsan Taherian
حرومزاده ای که توی آسانسور چُسیدی و رفتی،فکر نکردی بعد از من اون کسی که سوار آسانسور شد چقدر من و چپ چپ نگاه کرد و تو دلش به من فحش داد؟
خاک تو تنت...
جرات نداشتم دکمه ی هواکش رو بزنم...
خاک تو سرت...

هیچ بازخوردی "امروز در آسانسور"

ارسال یک نظر