زغال دست چپ،گچ دست راست...

تگها :
ارسال شده در ۲۳:۵۹ توسط Ehsan Taherian
هیچ وقت اینایی که ساعتشون رو به دست راستشون می بندند رو درک نکردم...چی فکر کردند؟
خوب برادر من...خواهر من...پس فردا حاضری حلقه ازدواجت رو بکنی تو دست راستت؟
یکم فکر کن...

هیچ بازخوردی "زغال دست چپ،گچ دست راست..."

ارسال یک نظر