کسافتِ آشغال...

تگها :
ارسال شده در ۲۳:۵۹ توسط Ehsan Taherian
خره...بعضی وقتها که می گم "کسافت"،"دیوونه" ،"آشغال" بفهم که چه قندی تو دلم آب شده...به خدا میارزه به صد تا "فدات بشم" ، "قربونت بشم" ،"دوست دارم" ...

1 بازخورد به "کسافتِ آشغال..."

HaMiNeeeeeeee

ارسال یک نظر