آی میس یو سو ماچ...

تگها :
ارسال شده در ۲۳:۵۹ توسط Ehsan Taherian
همیشه "دلم برات تنگ شده بود" برام خیلی ارزشمندتر از "دوستت دارم" بوده...
چون می فهمم وقتی نیستم هم به یادمی...

هیچ بازخوردی "آی میس یو سو ماچ..."

ارسال یک نظر