مهم اینه که رفته...

تگها :
ارسال شده در ۲۳:۵۹ توسط Ehsan Taherian
یعنی داشتن شمارش روزهایی که رفته حماقتِ؟

هیچ بازخوردی "مهم اینه که رفته..."

ارسال یک نظر