ناصر حجازی

تگها : ،
ارسال شده در ۲۲:۱۲ توسط Ehsan Taherian
ناصر خان...؟
صدام رو می شنوی...؟
پاشو...پاشو مرد...ء

هیچ بازخوردی "ناصر حجازی"

ارسال یک نظر