زندگی شیرین

ارسال شده در ۲۳:۵۹ توسط Ehsan Taherian
بیاین قبل از اینکه اتفاقی بیفته قدر بدونیم...
قبل از اینکه مویی از سر پدر و مادرمون کم شه...
قبل از اینکه دوستی بذاره و بره...
قبل از اینکه تب کنیم...
قدر بدونیم خونواده رو...دوستی رو...سلامتی رو ...و خیلی چیزای دیگه...

هیچ بازخوردی "زندگی شیرین"

ارسال یک نظر