حالا چه شکلی بود؟

تگها :
ارسال شده در ۲۳:۵۹ توسط Ehsan Taherian
آقاهه دمه بانک دستم رو گرفته:
+آقا من به شما یه دو تومنی دادم؟
-چی چی دادین؟
+یه دو تومنی؟...که بری خوردش کنی؟
-نه آقا...
اینقدر صداش توش نیاز بود که دلم می خواست دست کنم یه دو تومنی بدم بهش که تو اون آفتاب منتظر کسی که نمی دونه قیافش چه شکلیه نباشه...

هیچ بازخوردی "حالا چه شکلی بود؟"

ارسال یک نظر