اگه بشه چی می شه...

تگها :
ارسال شده در ۲۳:۵۹ توسط Ehsan Taherian
قصه ی اون یارو رو شنیدید که نشسته بوده قاشق قاشق ماست می ریخته تو دریا که دوغ درست کنه؟بعد می گفت :"اگه بشه چی می شه؟"
همیشه یه آدمی توی گوشه ی ذهن هرکسی وجود داره که آرزومونه  باهاش وارد رابطه بشیم...ولی اگه وارد رابطه شدیم  "چی میـــــــــشه"...

هیچ بازخوردی "اگه بشه چی می شه..."

ارسال یک نظر