خدا پشت و پناهت...

تگها :
ارسال شده در ۲۳:۵۹ توسط Ehsan Taherian
داشتن مادربزرگ یعنی اینکه یه نفر هست که برات دعا کنه...
همیشه کارهام که لنگ میشه تا مادربزگم زنگ می زنه می پرم تلفن رو برمی دارم بعد از حرفهاش تا می گه گوشی رو بده مامانت می گم: "خانومجون دعام کن"...

هیچ بازخوردی "خدا پشت و پناهت..."

ارسال یک نظر