چه کاریه حالا؟!

تگها :
ارسال شده در ۲۳:۵۹ توسط Ehsan Taherian
اون موقع اگه "این همه" خرجی که توی نیمه شعبان شد رو خرج ایجاد شغل و کمک به مستضعفین می کردید،هم زمینه های ظهور رو از بین می بردید هم می ذاشتید "آقا" در غیبت خود سیر کنند...

هیچ بازخوردی "چه کاریه حالا؟!"

ارسال یک نظر