دوست داری با دوست من که دوست داره با دوست تو دوست بشه،دوست بشی؟

تگها :
ارسال شده در ۲۳:۵۹ توسط Ehsan Taherian
دوستی فقط با هم بودن نیست،با هم بودن توی بهترین و بدترین لحظات زندگی همدیگه یعنی دوستی...

هیچ بازخوردی "دوست داری با دوست من که دوست داره با دوست تو دوست بشه،دوست بشی؟"

ارسال یک نظر