شرایط ابطال روزه...

تگها :
ارسال شده در ۲۳:۵۹ توسط Ehsan Taherian
تبعیض از اونجا شروع شد که دخترها پریود شدند و روزه نگرفتند،پسرها سحر پاشدند دیدند جُنب شدند مجبور بودند غسل کنند و باز روزه شون رو بگیرند...

هیچ بازخوردی "شرایط ابطال روزه..."

ارسال یک نظر