بی دل...

تگها :
ارسال شده در ۲۳:۵۹ توسط Ehsan Taherian
یهو به خودت میای می بینی دلت لرزید...
یهو می بینی دلت پیش یکی جا مونده...
یهو می بینی "چه ناخواسته" ، " چه ناگهانی" ، "چه الکی" و "چه قشنگ" عاشق شدی...

هیچ بازخوردی "بی دل..."

ارسال یک نظر