بپا لهش نکنــــــــــــــــــــــــــی...

تگها :
ارسال شده در ۲۳:۵۹ توسط Ehsan Taherian
گربه های عزیز به خدا آنطرف خیابان خبری نیست،بیخود جان خود و بچه هایتان را به خطر نیندازید...
ستاد جمع آوری اجساد حیوانات له شده...

هیچ بازخوردی "بپا لهش نکنــــــــــــــــــــــــــی..."

ارسال یک نظر