زبان سرخ، سر سبز می دهد بر باد

تگها :
ارسال شده در ۲۳:۵۹ توسط Ehsan Taherian
هر چه از دل برآید،لاجرم بر دل نشیند...
تکلیف حرفی که از دل برنیامده ولی بر دل نشسته چیست؟

هیچ بازخوردی "زبان سرخ، سر سبز می دهد بر باد"

ارسال یک نظر