مگه تموم عمر چند تا بهاره؟

تگها :
ارسال شده در ۱۹:۳۲ توسط Ehsan Taherian
زندگی ما مثل اون قلعه شنی ـی می مونه که بچه ها کنار ساحل می سازند...
هر لحظه ممکنه موج بزرگی بیاد و بیاد و  خرابش کنه...
هر لحظه ممکنه آدم های احمقی بیان لهش کنند و برن...
هر لحظه ممکنه خودش فرو بریزه و خراب شه...
اینا مهم نیست...مهم اینه که ما مثل اون بچه خسته نشیم،باز بسازیمش،بسازیمش و بسازیم و بسازیم...
باید لذت ببری...باید زندگی رو زندگی کنی...

هیچ بازخوردی "مگه تموم عمر چند تا بهاره؟"

ارسال یک نظر