بی دلیل دوستم داشته باش...

تگها : ،
ارسال شده در ۲۳:۵۹ توسط Ehsan Taherian
اگه کسی رو به خاطر دلیلی دوست داشته باشی،اگه اون دلیل زیر سوال رفت دوست داشتنت هم زیر سوال می ره...
اگه کسی رو "بی دلیل" دوست داشته باشی،آسمونم به زمین بیاد دوسِش داری...بی دلیل...

هیچ بازخوردی "بی دلیل دوستم داشته باش..."

ارسال یک نظر