دوست داشتن یا دوست داشته شدن...

تگها :
ارسال شده در ۲۳:۵۹ توسط Ehsan Taherian
شاید بتونی به زور کسی رو دوست داشته باشی "ولی" کسی رو به زور نمی تونی مجبور کنی دوسِت داشته باشه...

هیچ بازخوردی "دوست داشتن یا دوست داشته شدن..."

ارسال یک نظر