هوا بس دو نفره است...

تگها :
ارسال شده در ۲۳:۵۹ توسط Ehsan Taherian

قدر بدونید داشتن همقدم و بارش بارون رو...
شاید فردا یاری باشه و بارونی نباشه...
یا شاید بارونی باشه و تو و یک نخ سیگار...
تک و تنها...

هیچ بازخوردی "هوا بس دو نفره است..."

ارسال یک نظر