به او بگویید دوستش دارم...

تگها : ،
ارسال شده در ۲۳:۵۹ توسط Ehsan Taherian
ای کاش همانطور که برای اندازه قدم، وزنم، کوچکی دستانم و کوچکی شکمم اندازه ای وجود دارد برای بزرگی قلبم هم اندازه ای بود تا می دانستی سرتاسر قلبم از آن توست...

هیچ بازخوردی "به او بگویید دوستش دارم..."

ارسال یک نظر