جایی خالیت بیداد می کند...

تگها :
ارسال شده در ۲۳:۵۹ توسط Ehsan Taherian
انگشتان سردم را در میان دستان گرمت گرم می کردم...
در نبودت ، انگشتان سردم را حتی آتش نیز گرم نمی کند...

هیچ بازخوردی "جایی خالیت بیداد می کند..."

ارسال یک نظر