برسد به دست استاد کریم...

تگها :
ارسال شده در ۲۳:۵۹ توسط Ehsan Taherian
حضور محترم ریاست بارگاه الهی جناب آقای "خدا"
این روزها همه جا از قدرت و بزرگی و صبر و استقامتتان در کتابهای گوناگونی که فرستادید می شنوم
لطفا لحظه ای قلمتان را زمین بگذارید و چند صباحی جای حقیر را در دنیای فانی ای که به من تحمیل کردید بگیرید
مشتاقم ببینم پس از آن نای قلم به دست گرفتن دارید یا نه

به امید دیدار هر چه زودتر شما در روز موعود
امضا :احسان

هیچ بازخوردی "برسد به دست استاد کریم..."

ارسال یک نظر