نوبت منم میشه...

تگها : ،
ارسال شده در ۲۳:۵۹ توسط Ehsan Taherian
خدمت حضرت "خدا"...
از بازی کردن با لحظه لحظه ی زندگی و احساسات من لذت ببر که به زودی بیداری اسلامی کاخ سلطنتت را به لرزه درخواهد آورد...

هیچ بازخوردی "نوبت منم میشه..."

ارسال یک نظر