تا خرمنت نسوزد احوال ما ندانی...

تگها :
ارسال شده در ۲۳:۵۹ توسط Ehsan Taherian
تو که عاشق من نشدی...
ولی روزی...وقتی...اگه عاشق شدی یاد من بیفت...
یاد من بیفت باد شب و روزای من...

هیچ بازخوردی "تا خرمنت نسوزد احوال ما ندانی..."

ارسال یک نظر