دلار...دلار...دلار...

تگها : ،
ارسال شده در ۲۳:۵۹ توسط Ehsan Taherian
از این به بعد خانواده ها به جا اینکه بچه هاشون رو بفرستند خارج درس بخونند و براشون دلار بفرستند اونور آب بچه هاشون رو می فرستند خارج گارسونی کنند براشون دلار بفرستند این ور آب...!

هیچ بازخوردی "دلار...دلار...دلار..."

ارسال یک نظر