بی همگان بسر شود، بی تو بسر نمی شود

تگها :
ارسال شده در ۱۱:۵۹ توسط Ehsan Taherian
ببخش که قصه ی عاشقانه ی ما،
من و تو
شد قصه ی عاشق و معشوق فیلم هندیها که با دست و پا زدن بهم رسیدند...
من از فیلمهای عاشقانه فقط آخرش را بلد بودم ...

هیچ بازخوردی "بی همگان بسر شود، بی تو بسر نمی شود"

ارسال یک نظر