شاعر می فرماید...

تگها :
ارسال شده در ۱۹:۰۹ توسط Ehsan Taherian
این "شاعر" هست هِی می گن "شاعر" می فرماید،"شاعر" در جای دیگری می فرماید... همش زر زیادی می زده،گه خوری می کرده...

هیچ بازخوردی "شاعر می فرماید..."

ارسال یک نظر